19.09.2022

 

Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023

Więcej  

14.09.2022

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2021/2022 - wyniki

Więcej  

05.07.2022

 

Zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej - procedura

Więcej  

23.06.2022

 

Seminarium pt.: "Zastosowanie metod fizycznych, chemicznych, biologicznych i matematycznych w badaniu oporności raka na leczenie chemiczne (chemioterapię)"

Więcej  

15.06.2022

 

Seminarium pt.: "Iterative Learning Control - Background and Recent Applications"

Więcej  

07.06.2022

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2021/2022 - komisje

Więcej  

10.01.2022

 

Seminarium pt.: "New trends in magnetoelectronics"

Więcej  

10.01.2022

 

Seminarium pt.: "Advanced Technology in Modern Radio Astronomy"

Więcej