Aktualności

Utworzono: 2022-01-10 00:00:00

 Advanced Technology in Modern Radio Astronomy
dr Rahul Basu
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Uniwersytet Zielonogórski
wtorek 18.01.2022, godz.16:00-18:00 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

 

Speaker's biographical note:

Utworzono: 2022-01-10 00:00:00

 New trends in magnetoelectronics
prof. dr hab. Mirosław Dudek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 24.01.2022, godz.17:00-18:45 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

 

Speaker's biographical note:

Utworzono: 2021-11-15 09:30:00

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Od feminatywum do tekstu - projekt zrównoważonej strategii feminizacji

dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa 

czwartek 18 listopada 2021 r. godz. 15.00

 

Forma kształcenia system G-Suite, Google Meet

Utworzono: 2021-11-09 00:00:00

Na UZ podpisano dwie trójstronne umowy o realizacji doktoratów wdrożeniowych
 

Utworzono: 2021-09-16 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022

Utworzono: 2021-09-16 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022

Utworzono: 2021-09-16 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Utworzono: 2021-09-16 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Utworzono: 2021-09-15 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022