Aktualności ogólne

Utworzono: 2022-09-26 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2022/2023

Utworzono: 2022-09-20 00:00:00

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2022/2023

Utworzono: 2022-09-20 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2022/2023

Utworzono: 2022-09-19 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Utworzono: 2022-09-19 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Utworzono: 2022-09-19 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Utworzono: 2022-06-23 00:00:00

Zastosowanie metod fizycznych, chemicznych, biologicznych i matematycznych w badaniu oporności raka na leczenie chemiczne (chemioterapię)

Application of physical, chemical, biological and mathematical methods in the study of cancer resistance to chemical treatment (chemotherapy)


dr hab. Radosław Januchowski, prof. UZ
Collegium Medicum w Instytucie Nauk o Zdrowiu
Katedra Anatomii i Histologii, Uniwersytet Zielonogórski
wtorek 28.06.2022, godz.16:00 - 17:45 (zdalnie, Google Classroom)

 

Utworzono: 2022-06-15 00:00:00

 Iterative Learning Control - Background and Recent Applications
prof. Eric Rogers
School of Electronics and Computer Science
University of Southampton, UK
wtorek 21.06.2022, godz.16:00 (sala 6a, budynek A-2)

 

Informacja o wykładzie:

Utworzono: 2022-01-10 00:00:00

 New trends in magnetoelectronics
prof. dr hab. Mirosław Dudek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 24.01.2022, godz.17:00-18:45 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

 

Speaker's biographical note:

Utworzono: 2022-01-10 00:00:00

 Advanced Technology in Modern Radio Astronomy
dr Rahul Basu
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Uniwersytet Zielonogórski
wtorek 18.01.2022, godz.16:00-18:00 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

 

Speaker's biographical note:

Utworzono: 2021-11-09 00:00:00

Na UZ podpisano dwie trójstronne umowy o realizacji doktoratów wdrożeniowych
 

Utworzono: 2021-09-15 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022

Utworzono: 2021-09-15 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022

Utworzono: 2021-09-14 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Utworzono: 2021-09-14 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Utworzono: 2021-08-23 00:00:00

W ramach V edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat Wdrożeniowy” trzy wnioski złożone przez Uniwersytet Zielonogórski zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
 

Utworzono: 2021-07-27 00:00:00

w dniach 2-15 sierpnia 2021r. Sekretariat Szkół Doktorskich będzie nieczynny

Utworzono: 2021-05-12 09:00:00

 Intelligent control: Neural-network-based approaches
prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan
Institute of Control & Computation Engineering
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 28.06.2021, godz.15:30 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

Utworzono: 2021-05-12 08:00:00

Civil Engineering and Transport of the 21st century
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 14.06.2021, godz.15:30 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

XIII edycja
Utworzono: 2021-02-12 10:00:00

Serdecznie zapraszamy naszych studentów do wypełnienia ankiety w ramach akcji "Oceń Belfra"

Utworzono: 2021-02-01 11:00:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Wielanka pt:

"Analiza możliwości pomiarów femtoskopowych MICA-MPD
na podstawie wyników eksperymentu STAR"

19. lutego 2021 roku o godzinie 12.00

Utworzono: 2021-01-26 00:00:00

Nitrogen pollution: Technology to drive environmental policy is possible

Professor Wilfried Winiwarter
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering  
University of Zielona Góra
Friday 29.01.2021, hour 16:00 (on-line, G-Suite; Google Meet)

 

Utworzono: 2021-01-26 00:00:00

Inertial exercises and inertial rehabilitation - a new concept of training
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
wtorek 02.02.2021, godz.16:00 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)
 

Utworzono: 2021-01-12 10:00:00

Serdecznie zapraszamy do rejestracji udziału na XIII Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Koniec rejestracji upływa z dniem 21 stycznia 2021 roku.

UWAGA!
Utworzono: 2021-01-07 00:00:00

Od 01 stycznia 2021 r. Sekretariat Szkół Doktorskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Utworzono: 2021-01-07 00:00:00

IX edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej,

 

 

Utworzono: 2020-10-19 09:00:00

UWAGA!

 

Do 6 listopada 2020r. sekretariat Szkół Doktorskich będzie nieczynny.

Komunikat Rektora UZ z dnia 14 października 2020 r.
Utworzono: 2020-10-15 07:00:00

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dodaktycznych. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na UZ wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Komunikat nr 30/2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Utworzono: 2020-10-09 09:00:00

Informujemy, że do budynków UZ mogą wchodzić jedynie osoby w nich pracujące. 

Wszelkie sprawy należy załatwiać w sposób zdalny, poprzez telefon, maila. Dokumenty należy przesyłać pocztą. 

Utworzono: 2020-09-29 08:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-09-29 08:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-09-28 08:00:00

Czas wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 1 października 2020 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 

Utworzono: 2020-09-22 10:00:50

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Utworzono: 2020-09-22 10:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Utworzono: 2020-09-11 10:00:00

w sprawie rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-08-27 14:00:00

W sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-07-07 10:00:00

dotyczący składania dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2020/2021

Utworzono: 2020-06-30 10:00:00

Structure of Heart rate asymmetry
dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
czwartek 2 lipca 2020 r. godz. 16:15 - 17:30 (zdalnie) 

Utworzono: 2020-06-26 15:29:00

Badanie materiałów metodami zaawansowanej analizy technicznej
dr inż. Paweł Schlafka
Wydział Mechaniczny UZ
poniedziałek 29 czerwca 2020 r. godz. 16:15 - 17:30 (zdalnie)

Utworzono: 2020-06-10 13:00:00

Czym zajmuje się współczesna biologia
prof. dr hab. Leszek Jerzak
Wydział Nauk Biologicznych UZ
czwartek 25 czerwca 2020 r. godz. 16:15 - 17:45 (zdalnie) 

Biogram / Speaker's biographical note:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Jerzak

Utworzono: 2020-05-25 10:00:00

Czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki do dnia 30 września, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

od 25 maja 2020 r.
Utworzono: 2020-05-25 09:00:00
Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Utworzono: 2020-04-24 10:00:00

Wszystkie komunikaty znajdują się na stronie.

Utworzono: 2020-04-07 09:05:00

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zawiadamia, że piątek 10.04.2020 r. ustanawia dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych   (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera).

Dotyczący świadczeń chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy
Utworzono: 2020-03-23 13:30:00
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
Utworzono: 2020-03-23 13:00:00

w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w dniu 19.03.2020 - Odwołane
Utworzono: 2020-03-18 08:00:00

Szanowni Doktoranci SDNSiT,

uprzejmie informuję, że Seminarium SDNSiT w dniu 19 marca br. zostało odwołane. Zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

na najlepszą oryginalną pracę twórczą
Utworzono: 2020-03-05 10:00:00

w treści znajduje się regulamin oraz internatywny formularz do wypełenienia przez uczestników konkursu

Utworzono: 2020-01-24 14:13:00

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

 Projection methods and their applications

prof. dr hab. Andrzej Cegielski

czwartek 30 stycznia 2020 r. godz. 16:15 sala 34 (budynek A-2) 

Utworzono: 2019-12-13 16:15:00

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

 Aggregated Interference – Electromagnetic Compatibility Assessment Issues

dr hab. Robert Smoleński, prof. UZ

czwartek 19 grudnia 2019 r. godz. 16:15 sala 34 (budynek A-2) 

Utworzono: 2019-10-28 13:00:00

 

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej
Utworzono: 2019-10-22 08:58:00

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 października 2019 roku będzie możliwość składania wniosków o wyznaczenie promotora/promotorów.

Wzory wniosków znajdują się TUTAJ.

Utworzono: 2019-10-22 08:36:00

Pierwsze seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych zatytułowane:

 "Extreme Engineering of Modern Astronomical Telescopes",

wygłosi  dr Andrey Timokhin, prof. UZ.

we czwartek 21.11.2019, godz. 16:15 w sali 34 budynku A-2 

Utworzono: 2019-10-15 09:36:00

 

Nowe godziny przyjmowania interesantów

 

Utworzono: 2019-10-01 11:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2019/2020

Utworzono: 2019-09-25 14:21:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020