Aktualności ogólne

Utworzono: 2022-01-10 00:00:00

 New trends in magnetoelectronics
prof. dr hab. Mirosław Dudek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 24.01.2022, godz.17:00-18:45 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

 

Speaker's biographical note:

Utworzono: 2022-01-10 00:00:00

 Advanced Technology in Modern Radio Astronomy
dr Rahul Basu
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Uniwersytet Zielonogórski
wtorek 18.01.2022, godz.16:00-18:00 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

 

Speaker's biographical note:

Utworzono: 2021-11-09 00:00:00

Na UZ podpisano dwie trójstronne umowy o realizacji doktoratów wdrożeniowych
 

Utworzono: 2021-09-15 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022

Utworzono: 2021-09-15 00:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2021/2022

Utworzono: 2021-09-14 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Utworzono: 2021-09-14 00:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Utworzono: 2021-08-23 00:00:00

W ramach V edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Doktorat Wdrożeniowy” trzy wnioski złożone przez Uniwersytet Zielonogórski zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
 

Utworzono: 2021-07-27 00:00:00

w dniach 2-15 sierpnia 2021r. Sekretariat Szkół Doktorskich będzie nieczynny

Utworzono: 2021-05-12 09:00:00

 Intelligent control: Neural-network-based approaches
prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan
Institute of Control & Computation Engineering
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 28.06.2021, godz.15:30 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

Utworzono: 2021-05-12 08:00:00

Civil Engineering and Transport of the 21st century
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering
Uniwersytet Zielonogórski
poniedziałek 14.06.2021, godz.15:30 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)

XIII edycja
Utworzono: 2021-02-12 10:00:00

Serdecznie zapraszamy naszych studentów do wypełnienia ankiety w ramach akcji "Oceń Belfra"

Utworzono: 2021-02-01 11:00:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Wielanka pt:

"Analiza możliwości pomiarów femtoskopowych MICA-MPD
na podstawie wyników eksperymentu STAR"

19. lutego 2021 roku o godzinie 12.00

Utworzono: 2021-01-26 00:00:00

Nitrogen pollution: Technology to drive environmental policy is possible

Professor Wilfried Winiwarter
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering  
University of Zielona Góra
Friday 29.01.2021, hour 16:00 (on-line, G-Suite; Google Meet)

 

Utworzono: 2021-01-26 00:00:00

Inertial exercises and inertial rehabilitation - a new concept of training
dr hab. Mariusz Naczk, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
wtorek 02.02.2021, godz.16:00 (zdalnie, G-Suite; Google Meet)
 

Utworzono: 2021-01-12 10:00:00

Serdecznie zapraszamy do rejestracji udziału na XIII Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Koniec rejestracji upływa z dniem 21 stycznia 2021 roku.

UWAGA!
Utworzono: 2021-01-07 00:00:00

Od 01 stycznia 2021 r. Sekretariat Szkół Doktorskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Utworzono: 2021-01-07 00:00:00

IX edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej,

 

 

Utworzono: 2020-10-19 09:00:00

UWAGA!

 

Do 6 listopada 2020r. sekretariat Szkół Doktorskich będzie nieczynny.

Komunikat Rektora UZ z dnia 14 października 2020 r.
Utworzono: 2020-10-15 07:00:00

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dodaktycznych. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na UZ wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Komunikat nr 30/2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Utworzono: 2020-10-09 09:00:00

Informujemy, że do budynków UZ mogą wchodzić jedynie osoby w nich pracujące. 

Wszelkie sprawy należy załatwiać w sposób zdalny, poprzez telefon, maila. Dokumenty należy przesyłać pocztą. 

Utworzono: 2020-09-29 08:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-09-29 08:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-09-28 08:00:00

Czas wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 1 października 2020 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 

Utworzono: 2020-09-22 10:00:50

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Utworzono: 2020-09-22 10:00:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Utworzono: 2020-09-11 10:00:00

w sprawie rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-08-27 14:00:00

W sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-07-07 10:00:00

dotyczący składania dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2020/2021

Utworzono: 2020-06-30 10:00:00

Structure of Heart rate asymmetry
dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Astronomii, UZ
czwartek 2 lipca 2020 r. godz. 16:15 - 17:30 (zdalnie) 

Utworzono: 2020-06-26 15:29:00

Badanie materiałów metodami zaawansowanej analizy technicznej
dr inż. Paweł Schlafka
Wydział Mechaniczny UZ
poniedziałek 29 czerwca 2020 r. godz. 16:15 - 17:30 (zdalnie)

Utworzono: 2020-06-10 13:00:00

Czym zajmuje się współczesna biologia
prof. dr hab. Leszek Jerzak
Wydział Nauk Biologicznych UZ
czwartek 25 czerwca 2020 r. godz. 16:15 - 17:45 (zdalnie) 

Biogram / Speaker's biographical note:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Jerzak

Utworzono: 2020-05-25 10:00:00

Czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki do dnia 30 września, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

od 25 maja 2020 r.
Utworzono: 2020-05-25 09:00:00
Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Utworzono: 2020-04-24 10:00:00

Wszystkie komunikaty znajdują się na stronie.

Utworzono: 2020-04-07 09:05:00

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zawiadamia, że piątek 10.04.2020 r. ustanawia dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych   (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera).

Dotyczący świadczeń chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy
Utworzono: 2020-03-23 13:30:00
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
Utworzono: 2020-03-23 13:00:00

w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w dniu 19.03.2020 - Odwołane
Utworzono: 2020-03-18 08:00:00

Szanowni Doktoranci SDNSiT,

uprzejmie informuję, że Seminarium SDNSiT w dniu 19 marca br. zostało odwołane. Zostanie przeprowadzone w późniejszym terminie.

na najlepszą oryginalną pracę twórczą
Utworzono: 2020-03-05 10:00:00

w treści znajduje się regulamin oraz internatywny formularz do wypełenienia przez uczestników konkursu

Utworzono: 2020-01-24 14:13:00

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

 Projection methods and their applications

prof. dr hab. Andrzej Cegielski

czwartek 30 stycznia 2020 r. godz. 16:15 sala 34 (budynek A-2) 

Utworzono: 2019-12-13 16:15:00

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

 Aggregated Interference – Electromagnetic Compatibility Assessment Issues

dr hab. Robert Smoleński, prof. UZ

czwartek 19 grudnia 2019 r. godz. 16:15 sala 34 (budynek A-2) 

Utworzono: 2019-10-28 13:00:00

 

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej
Utworzono: 2019-10-22 08:58:00

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 października 2019 roku będzie możliwość składania wniosków o wyznaczenie promotora/promotorów.

Wzory wniosków znajdują się TUTAJ.

Utworzono: 2019-10-22 08:36:00

Pierwsze seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych zatytułowane:

 "Extreme Engineering of Modern Astronomical Telescopes",

wygłosi  dr Andrey Timokhin, prof. UZ.

we czwartek 21.11.2019, godz. 16:15 w sali 34 budynku A-2 

Utworzono: 2019-10-15 09:36:00

 

Nowe godziny przyjmowania interesantów

 

Utworzono: 2019-10-01 11:00:00

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2019/2020

Utworzono: 2019-09-25 14:21:00

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020