2019

UWAGA!
Utworzono: 2021-01-07 00:00:00

Od 01 stycznia 2021 r. Sekretariat Szkół Doktorskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Utworzono: 2020-10-19 09:00:00

UWAGA!

 

Do 6 listopada 2020r. sekretariat Szkół Doktorskich będzie nieczynny.

Komunikat Rektora UZ z dnia 14 października 2020 r.
Utworzono: 2020-10-15 07:00:00

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dodaktycznych. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na UZ wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Komunikat nr 30/2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Utworzono: 2020-10-09 09:00:00

Informujemy, że do budynków UZ mogą wchodzić jedynie osoby w nich pracujące. 

Wszelkie sprawy należy załatwiać w sposób zdalny, poprzez telefon, maila. Dokumenty należy przesyłać pocztą. 

Utworzono: 2020-09-28 08:00:00

Czas wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 1 października 2020 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 

Utworzono: 2020-09-11 10:00:00

w sprawie rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-08-27 14:00:00

W sprawie organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Utworzono: 2020-07-07 10:00:00

dotyczący składania dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2020/2021

Utworzono: 2020-05-25 10:00:00

Czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki do dnia 30 września, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Utworzono: 2020-04-24 10:00:00

Wszystkie komunikaty znajdują się na stronie.

Utworzono: 2020-04-07 09:05:00

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zawiadamia, że piątek 10.04.2020 r. ustanawia dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych   (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera).

Dotyczący świadczeń chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy
Utworzono: 2020-03-23 13:30:00
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
Utworzono: 2020-03-23 13:00:00

w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

na najlepszą oryginalną pracę twórczą
Utworzono: 2020-03-05 10:00:00

w treści znajduje się regulamin oraz internatywny formularz do wypełenienia przez uczestników konkursu

Utworzono: 2019-10-28 13:00:00

 

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej
Utworzono: 2019-10-22 08:58:00

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 października 2019 roku będzie możliwość składania wniosków o wyznaczenie promotora/promotorów.

Wzory wniosków znajdują się TUTAJ.

Utworzono: 2019-10-15 09:36:00

 

Nowe godziny przyjmowania interesantów