Akty prawne

Ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1668 z dnia 30 sierpnia 2018r.
pdf, 1.4M, 05/28/19, 225 downloads

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1669 z dnia 30 sierpnia 2018r.
pdf, 1.4M, 05/28/19, 126 downloads

Statut

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 10.2019r.

Statutu przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 553 z 25 września 2019r. w wersji obowiązującej od 1 października 2019r.
pdf, 759.2K, 12/31/19, 113 downloads

Regulaminy

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 390 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 300.1K, 05/28/19, 673 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały 391 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 299.9K, 05/30/19, 542 downloads

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego