Akty prawne

Ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2022r.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1668, z dnia 7 czerwca 2022r.
pdf, 1.7M, 07/12/22, 45 downloads

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1668 z dnia 30 sierpnia 2018r.
pdf, 1.4M, 05/28/19, 588 downloads

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1669 z dnia 30 sierpnia 2018r.
pdf, 1.4M, 05/28/19, 351 downloads

Statut

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 04.2022r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 468 z dnia 27 kwietnia 2022r.
pdf, 871.3K, 07/12/22, 29 downloads

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 12.2021r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 369 z dnia 22 grudnia 2021r.
pdf, 549.1K, 01/14/22, 77 downloads

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 04.2021r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 202 z dnia 28 kwietnia 2021r.
pdf, 854.1K, 05/14/21, 163 downloads

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 05.2020r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 682 z 20 maja 2020r.
pdf, 828.6K, 02/26/21, 139 downloads

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 10.2019r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 553 z 25 września 2019r. w wersji obowiązującej od 1 października 2019r.
pdf, 759.2K, 12/31/19, 307 downloads

Regulaminy

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 482 Senatu UZ z dnia 27 kwietnia 2022r.
pdf, 741.8K, 05/12/22, 212 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 481 Senatu UZ z dnia 27 kwietnia 2022r. zmieniającej Uchwałę nr 390 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 740.6K, 05/12/22, 69 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały nr 480 Senatu UZ z dnia 27 kwietnia 2022r.
pdf, 679.3K, 05/12/22, 111 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały nr 479 Senatu UZ z dnia 27 kwietnia 2022r. zmieniającej Uchwałę nr 391 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 679.1K, 05/12/22, 62 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 205 Senatu UZ z dnia 28 kwietnia 2021r.
pdf, 743.9K, 04/30/21, 885 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UZ z dnia 28 kwietnia 2021r.
pdf, 301.6K, 04/30/21, 721 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 390 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 299K, 12/16/20, 363 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały 391 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 299.9K, 12/28/20, 573 downloads

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieniające zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

z dnia 4 stycznia 2021 r.
pdf, 268.8K, 01/21/21, 142 downloads

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieniające zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych