Akty prawne

Ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1668 z dnia 30 sierpnia 2018r.
pdf, 1.4M, 05/28/19, 469 downloads

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Dz. Ust. Poz. 1669 z dnia 30 sierpnia 2018r.
pdf, 1.4M, 05/28/19, 260 downloads

Statut

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 04.2021r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 202 z dnia 28.04.2021r.
pdf, 854.1K, 05/14/21, 81 downloads

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 05.2020r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 682 z 20 maja 2020r.
pdf, 828.6K, 02/26/21, 64 downloads

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego - 10.2019r.

Statut przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 553 z 25 września 2019r. w wersji obowiązującej od 1 października 2019r.
pdf, 759.2K, 12/31/19, 238 downloads

Regulaminy

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 205 Senatu UZ z dnia 28 kwietnia 2021r.
pdf, 743.9K, 04/30/21, 647 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UZ z dnia 28 kwietnia 2021r.
pdf, 301.6K, 04/30/21, 496 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Załącznik do Uchwały nr 390 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 299K, 12/16/20, 263 downloads

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

Załącznik do Uchwały 391 Senatu UZ z dnia 17 kwietnia 2019r.
pdf, 299.9K, 12/28/20, 363 downloads

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieniające zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

z dnia 4 stycznia 2021 r.
pdf, 268.8K, 01/21/21, 84 downloads

Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieniające zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych