Komunikat Kanclerza

Dotyczący świadczeń chorobowych dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy