Komunikat Rektora UZ

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zawiadamia, że piątek 10.04.2020 r. ustanawia dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych   (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera).