Komunikat Sekretariatu

Komunikat nr 30/2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informujemy, że do budynków UZ mogą wchodzić jedynie osoby w nich pracujące. 

Wszelkie sprawy należy załatwiać w sposób zdalny, poprzez telefon, maila. Dokumenty należy przesyłać pocztą. 

Komunikat nr 30

z dnia 08.10.2020 r.
pdf, 667.8K, 10/09/20, 91 downloads