Komunikat Sekretariatu

Komunikat Rektora UZ z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zdalnego trybu realizacji zajęć dodaktycznych. W związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w Polsce - od dnia 17.10.2020 r. do odwołania - na UZ wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane wyłącznie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.