Komunikat Sekretariatu - Program im. Iwanowskiej

 

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

 

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.

 

Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

 

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

 

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

  • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
  • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
  • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
  • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
  • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

 

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z nauk medycznych do finansowania wyłoniono 7 wniosków, z nauk humanistycznych 4 wnioski, a z nauk rolniczych 2 wnioski. Cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8), Francja (6), Australia i Hiszpania (po 5), Dania, Wielka Brytania i Włochy (po 4). Co cieszy wśród laureatów są aż 44 kobiety, co stanowi 63,76 % zwycięskiej grupy.

 

Na wnioski w drugiej edycji czekamy do 18 grudnia 2019 r.

 

Mamy nadzieję, że patronka Programu – prof. Wilhelmina Iwanowska – pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.

 

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

 

Osoba do kontaktu: Piotr Serafin, e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl, tel.: + 48 22 390 35 46

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty  TUTAJ

 

Złóż wniosek w programie  TUTAJ

LaureatPGProgramuIwanowskiej_PG.JPG
LaureatkaProgramuIwanowskiej_IB.JPG
Laureatka_ProgramuIwanowskiej_SS.JPG