Komunikat Sekretariatu

Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Wszystkie komunikaty znajdują się na stronie.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, prosimy o zapoznanie się z komunikatami Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Komunikat nr 14

Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczeni do dnia 26 kwietnia 2020 r.
pdf, 381.9K, 04/09/20, 118 downloads

Komunikat nr 13

Komunikat dotyczący listy obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubuskiego
pdf, 738.6K, 04/07/20, 108 downloads

Komunikat nr 10

Komunikat dotyczący przedłużenia zawieszenia funkcjonowania uczelni do dnia 10 kwietnia 2020 r.
pdf, 187.6K, 03/23/20, 123 downloads

Komunikat nr 9

Komunikat w sprawie ograniczenia wstępu do budynków Uczelni osobom niebędącym pracownikami Uczelni
pdf, 361.9K, 03/13/20, 113 downloads

Komunikat nr 8

Komunikat w sprawie opuszczenia Domów Studenckich wraz z dodatkowymi informacjami
pdf, 831.8K, 03/12/20, 102 downloads

Komunikat nr 7

Komunikat w sprawie wznowienia nakazu opuszczenia Domów Studenckich do dnia 17.03.2020 r.
pdf, 217.1K, 03/12/20, 110 downloads

Komunikat nr 6

Komunikat w sprawie wstrzymania nakazu opuszczenia Domów Studenckich
pdf, 190.8K, 03/11/20, 120 downloads

Komunikat nr 5

Komunikat dotyczący odwołania wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych na UZ
pdf, 653.6K, 03/11/20, 108 downloads

Komunikat nr 4

Komunikat dotyczący zakwaterowania nowych osób w domach studenckich i odwiedzin
pdf, 177.2K, 03/10/20, 111 downloads

Komunikat nr 3

Komunikat o ograniczeniu do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników uczelni oraz obowiązku poinformowania pracodawcy o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19
pdf, 387.5K, 03/10/20, 125 downloads

Komunikat nr 2

Komunikat o zawieszeniu do odwołania uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji
pdf, 419.9K, 03/09/20, 122 downloads

Komunikat nr 1

Komunikat o zawieszeniu wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UZ do/z krajów zagrożonych
pdf, 320.1K, 03/09/20, 110 downloads