Ocena śródokresowa w roku akademickim 2020/2021 - wyniki

Uprzejmie informujemy o wynikach oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktorantów