Przewodniczący poszczególnych Rad Dyscyplin Naukowych

 

astronomia

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

 

automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ

 

informatyka techniczna i telekomunikacja

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

 

inżynieria lądowa i transport

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

 

inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Justyna Patalas – Maliszewska, prof. UZ

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyk

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ

 

matematyka

prof. dr hab. Marian Nowak

 

nauki biologiczne

prof. dr hab. Leszek Jerzak

 

nauki fizyczne

dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ