Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych:

 

dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ – dyrektor SDNHiS – przewodnicząca

prof. dr hab. Michaił Kotin – dyscyplina językoznawstwo

prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak – dyscyplina literaturoznawstwo

prof. dr hab. Zdzisław Wołk – dyscyplina pedagogika

dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ – dyscyplina filozofia

dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ – dyscyplina historia

dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ – dyscyplina nauki o polityce i administracji

mgr Patrycja Montusiewicz – przedstawicielka doktorantów