SDNŚiT - Lista Rankingowa (rekrutacja uzupełniająca)

 

LISTA RANKINGOWA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH
I TECHNICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021