SDNŚiT - Seminarium

Badanie materiałów metodami zaawansowanej analizy technicznej
dr inż. Paweł Schlafka
Wydział Mechaniczny UZ
poniedziałek 29 czerwca 2020 r. godz. 16:15 - 17:30 (zdalnie)

Paweł Schlafka urodził się w 1977 roku w Wolsztynie. Uzyskał tytuł doktora na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki o specjalność – Inżynieria materiałowa, Materiałoznawstwo (2014). Obecnie jest doktorem i pracownikiem Instytutu Inżynierii Mechanicznej w Katedrze Materiałoznawstwa, Technologii i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pełni funkcję koordynatora Laboratorium Technik wytwarzania, kierownika laboratorium Badań termo grawimetrycznych w ramach projektu RID (https://www.gov.pl/web/nauka/regionalna-inicjatywa-doskonalosci), a także kierownika laboratorium Spawalnictwa (projekt RID).

Paweł Schlafka ma doświadczenie w opracowaniu praktycznych rozwiązywaniu problemów związanych z technologia wytwarzania wyrobów, metodami kształtowania struktur oraz doborem parametrów technologicznych procesów, a w szczególności metod rafinacji i modyfikacji metali i stopów. Na potrzeby firm wykonał bądź brał udział w przygotowaniu ekspertyz/analiz, opinii związanych z strukturą materiałów, procesami technologicznymi wytwarzania części maszyn ich konstrukcją oraz doborem materiałów. Brał udział w grantach i problemach badawczych. Jest pomysłodawcą i współautorem programu do dokładnej akwizycji otrzymanych danych stosowanego w badaniach termo grawimetrycznych. Aplikacja pozwala na akwizycję danych pomiarowych.