18.11.2021

 

SEMINARIUM "Od feminatywum do tekstu - projekt zrównoważonej strategii feminizacji"

Więcej  

16.09.2021

 

Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Więcej  

31.05.2021

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2020/2021 - wyniki

Więcej  

04.06.2021

 

Seminarium SDNHiS pt. Shifts in translation of news

Więcej  

29.03.2021

 

Seminarium SDNHiS pt. "Jesteśmy tu po to, żeby czytać". Olgi Tokarczuk widzenie i zmienianie świata

Więcej  

10.03.2021

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2020/2021 - komisje

Więcej  

15.01.2021

 

Seminarium SDNHiS pt. Koronawirus w języku

Więcej