SDNHiS - Seminarium

Pierwsze seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych zatytułowane:

 Historia wśród nauk humanistycznych i społecznych,

wygłosi  dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ.

we czwartek 21.11.2019, godz. 16:15 w sali 301 R budynku A-17