SDNHiS - Seminarium

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

 Logika w XXI wieku: szanse i wyzwania

dr Adam Trybus

czwartek 16 stycznia 2020 r. godz. 17:00 sala P3 (budynek A-16)