SDNHiS - Seminarium

Shifts in translation of news

dr Jolanta Osękowska-Sandecka

piątek 04 czerwca 2021 r. godz. 11:30

 

Forma zdalna (G-Suite, Google Meet)

 

Nota biograficzna:

Jolanta Osękowska-Sandecka uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest obecnie zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Neofilologii (Filologia Angielska). Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu tłumaczeń a w kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się głównie badania nad przekładem w mediach.  Doktor J. Osękowska-Sandecka jest również tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.