SDNHiS - Seminarium

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

Shifts in translation of news

dr Jolanta Osękowska-Sandecka

piątek 04 czerwca 2021 r. godz. 11:30

 

Forma kształcenia system G-Suite, Google Meet