SDNHiS - Seminarium

 O przedmiocie badań w naukach społecznych na przykładzie badań nad zjawiskiem choroby

dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl

czwartek 14 maja 2020 r. godz.15:00

Forma zdalna (G-Suite, Google Meet)