SDNHiS - Seminarium

Seminarium Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

 O tradycjach uniwersyteckich

prof. dr hab. Marian Bugajski

środa 16 grudnia 2020 r. godz. 13:30

 

Forma kształcenia system G-Suite, Google Meet