04.03.2021

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2020/2021 - komisje                                                                                                                                                                                                                                                                                 Więcej  


 

29.01.2021

 

Seminarium pt.: "Technology to drive environmental policy is possible."                                                                                     

Więcej  


 

2.02.2021

 

Seminarium pt.: "Inertial exercises and inertial rehabilitation - a new concept of training"                                                                                                                                                                                                                                                                                 Więcej