22.09.2021

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2020/2021 - wyniki

Więcej  

15.09.2021

 

Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Więcej  

28.06.2021

 

Seminarium pt.: "Intelligent control: Neural-network-based approaches"

Więcej  

14.06.2021

 

Seminarium pt.: "Civil Engineering and Transport of the 21st century

Więcej  

04.03.2021

 

Ocena śródokresowa w roku akademickim 2020/2021 - komisje

Więcej  

29.01.2021

 

Seminarium pt.: "Technology to drive environmental policy is possible."

Więcej  

02.02.2021

 

Seminarium pt.: "Inertial exercises and inertial rehabilitation - a new concept of training

Więcej