Oceny śródokresowe w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych

 

Odbyły się już pierwsze oceny śródokresowe realizacji indywidualnego planu badawczego przez naszych doktorantów

 

 

Wyniki ocen śródokresowych 2021/2022