Oceny śródokresowe w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Odbyły się już pierwsze oceny śródokresowe realizacji indywidualnych planów badawczych przez naszych doktorantów

 

Wyniki ocen śródokresowych 2021/2022