Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022


Rejestracja: 1-31 sierpnia 2021 r.

Osobiste składanie dokumentów w sekretariacie: 16-31 sierpnia 2021 r.
 
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym terminarzem i zasadami rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 (zakładka: Rekrutacja)

Rejestracja elektroniczna - https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/