Wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Uprzejmie informujemy o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych w roku akademickim 2021/2022